Sijil Patuh Syariah Untuk Semua Produk Public Gold

Fasa 1: Pada 16 Januari 2017 yang lalu, Public Gold telah pun mendapat sijil pengesahan patuh syariah jual beli emas daripada Amanie Advisors Sdn. Bhd.

 Pengesahan ini adalah untuk pembelian kaedah “Outright Purchase”, “Easy Payment Purchase (EPP)” dan “buy back”. 

 Fasa 2:  “Gold Accumulation Program (GAP)”, platform membeli belah menggunakan emas yang dinamakan “PG Mall”, dan sistem pembayaran menggunakan emas yang dinamakan “Gold Payment System (GPS)”. Fasa ini telah pon disahkan kepatuhan syariah. 

 Proses pengesahan syariah ini bukanlah proses yang bersifat one-off, ianya proses yang berpanjangan dan melibatkan proses audit secara berkala.

Penulis,

Azizah Hassan | PG002052 | 019-434 9996
Penyimpan, Pelabur, Pendidik & Usahawan Emas Public Gold
Authorised Triple Star Jade Master Dealer Public Gold
Facebook : Azizah Hassan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *